28 maj 2016

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Ser­gio Ra­mos ger Re­al Madrid en ti­dig led­ning i fi­na­len, även den­na gång mot At­lé­ti­co Madrid.

Ett sent kvit­te­rings­mål från Yan­nick Car­ra­sco tar dock mat­chen till för­läng­ning, och se­der­me­ra straf­far.

Cristi­a­no Ro­nal­do har un­der mat­chen haft någ­ra chan­ser, men har för ovan­lig­he­tens skull in­te va­rit kli­nisk nog när lä­ge­na gavs.

Men när Ju­an­fran, i straff­lägg­ning­ens fem­te om­gång, skju­ter i stol­pen kli­ver han fram. Jan Oblak går till hö­ger, bol­len till väns­ter och Cristi­a­no Ro­nal­do har av­gjort än­nu en Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­nal, ta­git än­nu en ti­tel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.