24 maj, 2014

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Re­al Madrid är ba­ra se­kun­der från för­lust i fi­na­len mot lo­kal­ri­va­len At­lé­ti­co Madrid, i Lis­sa­bon, när Ser­gio Ra­mos når högst på en hör­na och får in kvit­te­ring­en.

Mat­chen går till för­läng­ning. Ga­reth Ba­le och Mar­ce­lo ger Re­al Madrid en be­kväm led­ning, men Cristi­a­no Ro­nal­do läm­nar säl­lan vik­ti­ga mat­cher mål­lös.

Han rivs ner i straff­om­rå­det och för­val­tar straf­fen själv. Trö­jan rycks av i ett gläd­jevrål.

Han har vun­nit sin and­ra CL-ti­tel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.