BAY­ERN PA­RIS SG

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

PSG har vär­vat Ney­mar och Ky­li­an Mbap­pé för många mil­jar­der. Bay­ern Mün­chen har vär­vat J­ames Rod­ri­gu­ez och Co­ren­tin To­lis­so. När de möts för förs­ta gång­en den 27 sep­tem­ber är det ett test för vad som kom­ma skall. Hur bra står sig egent­li­gen Bay­ern? Vil­ket lyft har egent­li­gen PSG fått av Ney­mar och Mbap­pé?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.