DEMBELE PA­RIS SG

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Mous­sa Dembele flyt­ta­de till PSG:s ung­dom­sa­ka­de­mi 2004, re­dan som åt­ta­å­ring, och stan­na­de till 2012. Då trä­na­de han kon­ti­nu­er­ligt med A-­la­get, och var en­ligt rap­por­ter in­te långt ifrån spel­tid. Trots det val­de han att flyt­ta till Ful­ham, och se­der­me­ra till Cel­tic. Nu har han växt ut som en stjärn­an­fal­la­re, vär­de­rad över 300 mil­jo­ner kro­nor, och den 22 no­vem­ber kom­mer han ”hem” till Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.