MÖT MAN­NEN ­BAKOM DEN LÅTEN

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Ni kan den vid det här la­get. Den är svår att und­gå var­je höst, vin­ter och vår.

”THE CHAAAAMP IOOOOONS.” Låten är fot­boll lju­di­fi­e­rat, och så fort man hör den tän­ker man på raff­lan­de tis­dags- och ons­dags­kväl­lar fram­för ett all­de­les för dyrt Via­sa­tab­bo ne­mang.

Låten är skri­ven av To­ny Brit­ten, i ett för­sök av Ue­fa att ”ge tur­ne­ring­en li­te klass”, och man får väl sä­ga att de lyc­ka­des.

Kom­po­si­tö­ren själv är för­vå­nad över att den fort­fa­ran­de le­ver kvar.

– Jag är rik­tigt över­ras­kad över hur po­pu­lär den blev och fort­fa­ran­de är. Om jag ska va­ra är­lig var det ba­ra ett van­ligt jobb för mig. Det tog un­ge­fär en må­nad att gö­ra, sä­ger han.

Tack, To­ny Brit­ten, sä­ger vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.