JU­VEN­TUS ÄR MÄS­TA­RE PÅ ATT FÖR­LO­RA...

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Vi minns Cristi­a­no Ro­nal­dos al­la ju­bel, vi minns Zi­nedi­ne Zi­da­nes hi­sto­ris­ka ti­telupp­rep­ning. Vi minns Lio­nel Mes­sis nick mot ­Man­ches­ter Uni­ted och vi minns Li­ver­pools bragd­vänd­ning mot Mi­lan.

Men låt oss äg­na en stund åt för­lo­rar­na ock­så. Ju­ven­tus, till ex­em­pel.

”Den gam­la da­men” har för­lo­rat sju fi­na­ler ­se­dan ori­gi­naltur­ne­ring­en grun­da­des 1955. Det är fler än nå­got an­nat lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.