VARNING FÖR MÅLFEST

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Bo­rus­sia Dort­mund och Re­al Madrid var i sam­ma grupp i fjol. Det skul­le vi­sa sig bli un­der­hål­lan­de.

Dort­mund gjor­de 21 mål (myc­ket tack va­re 14 mot Le­gia), vil­ket är re­kord­många i grupp­spels­fa­sen. Re­al Madrid var in­te myc­ket säm­re med si­na 16 mål.

I år får Dort­mund och Re­al ­säll­skap av Tot­ten­ham och Apo­el i det som kal­las dö­dens grupp.

Det kan bli ro­ligt, även det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.