1990

CL-bibeln - - BENFICA -

Klub­ben latt­ja­de sig fram till se­mi­fi­nal i Eu­ro­pacu­pen. Ir­länds­ka Der­ry av­hand­la­des med 6–1 i dub­bel­mö­tet, un­gers­ka Hon­ved fick pisk med 9–0 och sov­je­tis­ka Dni­pro med 4–0. I se­mi­fi­na­len blev det tuf­fa­re, men tack va­re bor­t­amåls­re­geln blev det avan­ce­mang på Olym­pi­que Mar­seil­les be­kost­nad.

I fi­na­len i Wi­en vann Mi­lan med mat­chens en­da mål gjort av Frank Rij­kaard. Mats Mag­nus­son kom trea i tur­ne­ring­ens skyt­te­li­ga på fy­ra mål, sla­gen av Mar­seil­les Je­an-Pi­er­re Pa­pin och PSV:s Romário, som bå­da gjor­de sex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.