G RIM AL D O IM­PO­NE­RAR–DÅ BLIR PEP PEP P…

CL-bibeln - - BEN­FI­CA -

KOM FRÅN BARÇA

Álex Gri­mal­do mis­sa­de som­ma­rens U21-EM-slut­spel i Po­len.

I sam­band med för­be­re­del­ser­na in­för tur­ne­ring­en ådrog sig 21-åring­en en lår­ska­da som omöj­lig­gjor­de med­ver­kan.

Gri­mal­do kom till Ben­fi­ca från Bar­ce­lo­na i de­cem­ber 2015 och har im­po­ne­rat så pass att det i se­nas­te vin­ter­fönst­ret spe­ku­le­ra­des i att han var på väg till Pep Gu­ar­di­o­las Man­ches­ter Ci­ty. Gu­ar­di­o­la har ju bra koll på väns­ter­bac­ken se­dan de­ras ­ge­men­sam­ma tid i Ka­ta­lo­ni­en. Gri­mal­do har kon­trakt med Ben­fi­ca till 2021 och vär­de­ras till 100 mil­jo­ner kro­nor.

Gri­mal­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.