SÅSPELA RMANUNITED

CL-bibeln - - MANCHESTER UNITED -

Mou­rin­ho tes­ta­de tre­backs­lin­je i som­ras, men har i sä­songsupp­tak­ten kört på det säk­ra kor­tet med fy­ra där bak. Värv­ning­en av Ma­tic är rim­li­gen den sis­ta pus­sel­bi­ten i byg­get. Ser­ben tar det de­fen­si­va an­sva­ret på mitt­fäl­tet, vil­ket in­ne­bär att mil­jard­man­nen Pog­ba kan fri­gö­ras i en mer of­fen­siv roll. Luka­ku är in­te li­ka skick­lig som ­Ibra­hi­mo­vic tek­niskt och tak­tiskt, men han är ett stör­re hot i djupled och hans löp­ning­ar lär öpp­na upp ytor för bå­de Rash­ford och Mchitar­jan, som bör kun­na gö­ra fler mål än för­ra sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.