HÖJSTIL LSKYARN AAVKLUBBIKONEN

CL-bibeln - - MANCHESTER UNITED -

EN NY HENRY?

Det är många som har höga för­vänt­ning­ar på Mar­cus Rash­ford kom­man­de sä­song. En av dem är klub­bi­ko­nen Ry­an Giggs – som lik­nar Rash­ford vid gam­le Ar­se­nal­stjär­nan Thi­er­ry Henry.

– Jag kan ab­so­lut se lik­he­ter­na. De har un­ge­fär sam­ma egen­ska­per och pre­cis som Henry kan Mar­cus ta sig för­bi en ­mot­stån­da­re bå­de på ut­si­dan och in­si­dan.

Giggs tror att Rash­ford på sikt är en num­mer nio-spe­la­re, men att han k­om­man­de sä­song får hål­la till ute på ­väns­ter­kan­ten ef­tersom bå­de Luka­ku och Ibra­hi­mo­vic finns i trup­pen.

31

Blir det en van­lig syn i vin­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.