SÅSPELARFCBASEL

CL-bibeln - - BASEL -

Svårt att ve­ta ef­tersom Wicky ver­kar an­vän­da li­gaupp­tak­ten till att tes­ta sig fram, vil­ket han har råd med. Han har bytt bå­de for­ma­tion och per­so­nal från match till match. Men om vi ska spe­ku­le­ra li­te är käns­lan att han kom­mer att an­vän­da sig av en tre­backs­lin­je, där Ba­lan­ta finns i den cen­tra­la po­si­tio­nen och kapten Suchy flyt­tas ut li­te till hö­ger. Frå­gan är om Wicky kom­mer att spe­la med en el­ler två cen­tra­la for­wards. Vi lu­tar åt att han väl­jer en och att hu­vud­spå­ret är nye van Wolf­swin­kel.

STEFFEN SCHMID BA­LAN­TA VAN VOLKSWINKEL ELYOUNOUSSI ZUFFI SUCHY VACLÍK XHAKA GABER LANG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.