UPPTILL BEVISDIRE KTFÖRBASELSCOACHER

CL-bibeln - - BASEL -

KATAPULTSTOL Fem trä­na­re har fått gå i ja­nu­a­ri i år om att han in­te var önsk­värd den se­dan 2011. En ita­li­ensk klubb med en kom­man­de sä­song­en. halv­gal­ning till pre­si­dent? Öv­ri­ga som trä­nat Ba­sel sen 2011: Thorsten Nä, FC Ba­sel. Ajöss och tack Fink, He­i­ko Vo­gel, Mu­rat Ya­kin och Pau­lo So­sa. Den se­nas­te i ra­den av trä­na­re som fick för Fi­scher. För att lug­na nye Rap­haël Wicky ska vi be­rät­ta sil­kes­snö­ret var Urs Fi­scher, som trots att han led­de att Christi­an Gross fun­ge­ra­de som hu­vud­trä­na­re klub­ben till två ra­ka li­ga­tit­lar, fick be­sked re­dan i klub­ben i tio år (1999–2009).

33

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.