2013

CL-bibeln - - BASEL -

Det blev för­vis­so stryk mot ru­mänska mäs­tar­na Cluj i sis­ta CL-kval­run­dan, men i Eu­ro­pa Le­a­gue gick det desto bätt­re.

Ef­ter en andra­plats i grup­pen slog la­get i tur och ord­ning ut Dni­pro Dni­pro­pe­trovsk, Ze­nit St Pe­ters­burg och Tot­ten­ham (ef­ter straf­far) in­nan det var dags för se­mi­fi­nal mot re­ge­ran­de Cham­pi­ons Le­a­gue-mäs­tar­na Chel­sea.

Det blev vis­ser­li­gen för­lust i bå­da mat­cher­na, 1–2 hem­ma och 1–3 på Stam­ford Bridge, men

­sä­song­en i stort blev

­än­då den kans­ke mest fram­gångs­ri­ka i klub­bens histo­ria.

Schär 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.