2005

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA - Mål­skytt 2005: Alek­sej Berezutskij.

Den hit­tills en­da in­ter­na­tio­nel­la po­ka­len förs CSKA spe­la­des hem 2005.

Det hand­la­de om Ue­facu­pen och det var till en bör­jan två måls se­ger­mar­gi­nal som gäll­de.

Benfica be­seg­ra­des med 3–1 i sex­tond els­fi­na­len, Par­ti­zan Bel­grad slogs till­ba­ka med sam­ma siff­ror i åt­ton­de­len me­dan Aux­er­re fick stryk med 4–2 i kvar­ten. I se­mi­fi­na­len av­fär­da­des Par­ma med 3–0. I fi­na­len låg CSKA un­der med 0–1 i pa­us mot Spor­ting Lis­sa­bon, men sväng­de på till­ställ­ning­en i and­ra halv­lek med tre mål på 19 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.