EFTEREL VAÅRSPI KADERYSKAS TJÄRNANIGEN

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA -

NOLLADE AEK När CSKA un­der som­ma­ren be­seg­ra­de AEK Aten med 2–0 i CL-kva­let var det – tro det el­ler ej – förs­ta gång­en på el­va år som Igor Akin­fe­jev höll nol­lan i tur­ne­ring­en.

Ef­teråt gra­tu­le­ra­des stjärn­kee­pern hjärt­ligt av så­väl trä­na­re Gon­tjaren­ko som lag­kom­pi­sar­na. – Igor var in­te be­tjänt av den sva­ga sta­tisti­ken ­ef­tersom han i grun­den är en väl­digt skick­lig mål­vakt, sa­de yt­tern Ma­rio ­Fernandes.

Se­nast Akin­fe­jev höll nol­lan i Cham­pi­ons Le­a­gue-sam­man­hang var mot Ar­se­nal i no­vem­ber 2006.

Akin­fe­jev.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.