SÅSPELARBAYERNM.

CL-bibeln - - BAYERN MÜNCHEN -

An­ce­lot­ti rub­bar säl­lan på si­na for­ma­tio­ner el­ler fa­vo­rit­spe­la­re. Fyr­backs­lin­jen för­blir in­takt, de två de­fen­si­va mitt­fäl­tar­na li­kaså. Vil­ka tre som ska skö­ta det of­fen­si­va bakom Le­wan­dowski är nyc­keln för fram­gång. Bay­ern ha­de i fjol ett bol­l­in­ne­hav på över 64 pro­cent. Ett enormt tå­la­mod i upp­bygg­nads­fas, och of­ta ge­nom mit­ten. Det som gör tys­kar­na hy­per­far­li­ga är va­ri­a­tio­nen i an­falls­spe­let. Det finns star­ka in­läggs­spe­la­re och en tar­get­spe­la­re i Le­wan­dowski. Of­fen­sivt skick­li­ga och kom­bi­ne­ran­de yt­ter­bac­kar. Men det finns ock­så snabb­het i in­stick, och pass­nings­skick­lig­het nog för att slå den långa bol­len.

RODRÍGUEZ ALABA LE­WAN­DOWSKI TO­LIS­SO THI­A­GO HUMMELS NEUER VIDAL BOATENG ROBBEN KIMMICH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.