SÅSPELARPARISSG

CL-bibeln - - PARIS SG -

4-3-3 var for­ma­tio­nen som gäll­de re­dan un­der Lau­rent Blancs tid och Unai Eme­ry – som kom till klub­ben in­för för­ra sä­song­en – har fort­satt på den in­slag­na vägen. Spe­let byg­ger i förs­ta hand på ett stort eget bol­l­in­ne­hav, men med an­falls­ra­ke­ter som Ney­mar, Ca­va­ni och Di María kan la­get även, likt till ex­em­pel Re­al Madrid, bac­ka hem och sen över­rump­la mot­stån­dar­na med ra­ka och snab­ba of­fen­si­va om­ställ­ning­ar. Al­ves of­fen­siv­lus­ta är till­sam­mans med Ney­mars kre­a­ti­vi­tet nyc­keln till an­falls­spe­let.

NEY­MAR RABIOT KURZAWA CA­VA­NI MOURA MARQUINHOS AREOLA SIL­VA DI MARÍA VER­RAT­TI AL­VES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.