2017

CL-bibeln - - PARIS SG -

Det är snudd på hopp­löst att und­vi­ka det som in­träf­fa­de i sex­ton­de ls­fi­na­len mot Bar­ce­lo­na på vår­kan­ten.

PSG gjor­de för­mod­li­gen sin bäs­ta match i histo­ri­en när man skic­ka­de hem Barça från Parc de Prin­ces med 0–4 i ba­ken.

Många trod­de att re­tu­ren på Camp Nou skul­le bli en ren for­ma­li­tet, men ic­ke sa Nic­ke. Ett spel­mäs­sigt gans­ka me­del­måt­tigt Bar­ce­lo­na kun­de vän­da på ste­ken och ­vin­na med sam­man­lagt 6–5.

Tys­ke do­ma­ren De­niz ­Ay­te­kin var in­te po­pu­lär i PSG-läg­ret ef­ter 1—6-tors­ken, om vi ut­tryc­ker det milt.

Ca­va­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.