PARISSATTE REKORDMOT BLÅGULTLAG

CL-bibeln - - PARIS SG -

SPÅR AV ZLA­TAN

Svensk­kopp­ling i PSG – jo, det finns fak­tiskt fort­fa­ran­de. Kol­lar man klub­bens CL-histo­rik vi­sar det sig att den störs­ta se­gern på bor­ta­plan var mot inga and­ra än Mal­mö FF. Den min­nes­go­de ­er­in­rar sig snabbt att Pa­ris 25 no­vem­ber 2015 be­seg­ra­de MFF på Swed­bank Sta­di­on med 5–0. Vem som gjor­de 3–0-må­let i mat­chen? Hm, gis­sa två gång­er.

Det ska i sam­man­hang­et ­po­äng­te­ras att även bel­gis­ka An­der­lecht har fått pisk med 5–0 av Pa­ris hem­ma i Brys­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.