Unai EME­RY

CL-bibeln - - PARIS SG -

Född: 1971-11-03. Land: Spa­ni­en.

An­tal sä­song­er på pos­ten: 1.

Me­ri­ter: Tre gång­er Eu­ro­pa Le­a­gue-mäs­ta­re med Se­vil­la, fransk cup- och li­gacup­mäs­ta­re med PSG. Årets trä­na­re i Eu­ro­pa 2013/2014.

In­led­de tränar­kar­riä­ren i Lor­ca De­por­ti­vo, där han av­slu­ta­de en me­del­måt­tig spe­lar­kar­riär. Fick spar­ken ef­ter en­dast ett halv­år i Spar­tak Moskva 2013. Pap­pa Ju­an och far­far Antonio var bå­da mål­vak­ter på elit­ni­vå. Har kon­trakt till näs­ta som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.