Pi­e­ter GERKENS

CL-bibeln - - ANDERLECHT -

Född: 1995-08-13. Längd: 180 cm. Vikt: 72 kg.

Land: Bel­gi­en. Kom från: Sint-Trui­den, 2017. Ue­fa­mat­cher/mål: 2/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

In­ner­mitt­fäl­ta­re med främst de­fen­si­va för­tjäns­ter. Betrak­tas som en stor ta­lang i hem­lan­det och har re­pre­sen­te­rat Bel­gi­en från U16- till U21-ni­vå. Gjor­de stark fjol­års­sä­song och kan nog va­ra ak­tu­ell för star­tel­van di­rekt.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.