MTB SKO­LAN

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Visst ser det lätt ut när er­far­na mountain­bi­ke-cy­klis­ter ba­ra le­ker sig fram mel­lan röt­ter och ste­nar? För att

cyk­la så mås­te man väl än­då va­ra född i en sa­del? Sva­ret är nej. Den som har cyk­lat MTB se­dan barns­ben har för­stås tek­ni­ken i krop­pen, men det be­ty­der

in­te att det in­te går att lä­ra sig se­na­re. Väl­kom­men till MTB-sko­lan! Här går vi ige­nom 11 vik­ti­ga steg, från ab­so­lut ny­bör­ja­re till mer tek­niskt avan­ce­rad cykling i sko­gen. Bör­ja där du är, var in­te rädd och fo­ku­se­ra på att ha ro­ligt – så kom­mer

du snart att äls­ka din mountain­bi­ke.

FO­TO:LUCAMARA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.