TIPS!

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Sänk sa­deln för bätt­re rö­rel­se­fri­het när du

gör öv­ning­en.

Ha al­la fing­rar på sty­ret (inga på broms­reg­la­gen) i bör­jan. Det ger bätt­re kon­troll och du kan kon­cen­tre­ra dig på lyf­tet. När du bör­jar gö­ra hög­re lyft kan du hål­la ett fing­er på bak­broms­reg­la­get så att du kan kni­pa till om du kän­ner att du är på väg att slå över. Tes­ta gär­na någ­ra gång­er för att upp­le­va ef­fek­ten av att du brom­sar. Fram­hju­let åker ge­nast ner i mar­ken. Öva gär­na det­ta med platt­formspe­da­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.