Ro­ti­ga bac­kar

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Vill du bli bra på att cyk­la upp­för är det öv­ning som gäl­ler. Välj ut en upp­förs­bac­ke med myc­ket röt­ter som du tyc­ker känns ut­ma­nan­de.

1. Cyk­la upp­för bac­ken sit­tan­des med en lätt väx­el. Känn ef­ter hur cy­keln be­ter sig och ju­ste­ra din po­si­tion så att bak­hju­let in­te sli­rar, sam­ti­digt som fram­hju­let in­te steg­rar. Tänk på att tram­pa så jämnt det går ut­an allt­för has­ti­ga rö­rel­ser. Håll blic­ken långt fram på sti­gen.

2. Cyk­la upp­för sam­ma bac­ke, men an­vänd en tyng­re väx­el. För­sök att få upp li­te mer fart och håll en så rak lin­je du kan över ojämn­he­ter­na. Håll lätt i sty­ret, spänn bål­mus­ku­la­tu­ren och tram­pa be­stämt. Även här är det vik­tigt att hål­la blic­ken långt fram på sti­gen. Sitt så länge du or­kar och ställ dig upp om det blir för tungt. Kän­des det an­norlun­da? Lät­ta­re el­ler svå­ra­re?

För­mod­li­gen känns det enkla­re att hål­la en rak och be­stämd lin­je när du har en tyng­re väx­el och du får li­te mer kraft ut i pe­da­ler­na över ojämn­he­ter­na. Det är mind­re risk att cy­keln steg­rar och att bak­hju­let sli­rar. Å and­ra si­dan kanske du in­te or­kar he­la vägen upp, så det gäl­ler att hit­ta en ba­lans som pas­sar dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.