Välj en an­nan lin­je

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Pro­va att cyk­la upp­för en och sam­ma bac­ke fle­ra gång­er, men välj oli­ka lin­jer var­je gång. Ibland är det in­te själv­klart vil­ken lin­je som är den lät­tas­te så pro­va gär­na att ta bac­ken på oli­ka sätt, och välj in­te ba­ra den lin­je som känns själv­klar vid förs­ta an­blick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.