Taj­ma rätt

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

För att öva din snabb­het och taj­ming in­för en kur­va kan det va­ra bra att först trä­na på föl­jan­de steg var för sig. Ba­ka se­dan ihop dem till en en­da mjuk och snabb rö­rel­se.

4. Öva på att snabbt läg­ga tyng­den på yt­ter­fo­ten och fö­ra den till sitt ned­re lä­ge. 5. Öva på att ba­ra lu­ta cy­keln.

6. Öva på att vri­da höf­ter­na in­åt när du sväng­er. Rul­la rakt fram stå­en­de på cy­keln och – ut­an att vri­da på sty­ret el­ler lu­ta dig – vrid på höf­ter­na. Du kom­mer att mär­ka att cy­keln sväng­er åt sam­ma håll som höf­ter­na pe­kar.

7. För­sök gö­ra allt det­ta i en och sam­ma rö­rel­se, snabbt och mjukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.