Öv­ning: Avan­ce­rat ka­nin­hopp

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Fram­hjulslyft

1. Stå upp med lätt böj­da knän.

2. Gör ett fram­hjulslyft ge­nom att kom­pri­me­ra din vikt över sty­ret.

3. Tryck ifrån och dra sty­ret med dig upp.

4. För­flyt­ta vik­ten bak­åt så att fram­hju­let fort­sät­ter lyf­ta.

5. Trä­na någ­ra gång­er så att det sit­ter.

Bak­hjulslyft

1. Stå upp med lätt böj­da knän.

2. Håll pe­da­ler­na pa­ral­lel­la med mar­ken.

3. För­flyt­ta vik­ten fram­åt.

4. Tryck fotsu­lor­na mot pe­da­ler­na så du får grepp. Ryck bå­da hä­lar­na upp­åt sam­ti­digt och dra upp hju­let mot ba­ken. Ditt bak­hjul kom­mer att lyf­ta.

5. Trä­na någ­ra gång­er så att det sit­ter.

Ka­nin­hopp!

Nu ska du kom­bi­ne­ra punkt 1 och 2 och gö­ra det i synk. Här krävs det en del trä­ning för att få till det.

1. När fram­hju­let lyfts ska du snabbt för­flyt­ta vik­ten fram­åt.

2. Ryck bå­da hä­lar­na upp­åt.

3. När du är up­pe i luf­ten ska du skju­ta fram sty­ret.

4. Sträck på be­nen för att tryc­ka ner bak­hju­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.