Gyl­le­ne re­geln

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Åk rakt över hin­der med fram­hju­let när un­der­la­get är halt och blött. Kom­mer du snett så är ris­ken stor att du slin­ter åt si­dan och vur­par. Att bak­hju­let kom­mer snett får säl­lan sam­ma kon­se­kven­ser som när fram­hju­let plöts­ligt stic­ker iväg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.