Re­spek­te­ra na­tu­ren

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Und­vik att cyk­la i käns­lig mil­jö när det är som vat­ten­sju­kast. Läm­na hel­ler in­te sti­gen för att und­vi­ka en vat­ten­pöl el­ler an­nat hin­der. Hop­pa istäl­let av cy­keln och gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.