Vik­tigt om kra­schen

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Det är in­te “om du kra­schar” ut­an “när du kra­schar” – för det kom­mer du att gö­ra!

Trä­na gär­na på att vur­pa så att du blir mind­re rädd och spänd in­för det. Om du är avslapp­nad och re­do på rätt sätt kom­mer

du ock­så han­te­ra di­na ut­ma­ning­ar bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.