Var­för slad­dar bak­hju­let?

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Att bak­hju­let in­te får fäs­te kan be­ro på din vikt­för­del­ning, el­ler att du kör på fel väx­el i för­hål­lan­de till fart och un­der­lag. För att bak­hju­let ska få fäs­te ju­ste­rar du vik­ten mot bak­hju­let så att du får grepp där. Är din väx­el för tung mås­te du ta i mer över hind­ret, och då för­lo­rar däc­ket fäs­tet. Har du å and­ra si­dan allt­för lätt väx­el kan du få spinn på bak­hju­let. Tes­ta dig fram och lär dig hur du kan an­pas­sa dig till för­ut­sätt­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.