Nor­rorts­man er­kän­ner va­pen­till­verk­ning

Mitt i Danderyd - - Nyheter· Norrort -

Den 28 april åta­la­des en 30-årig man i Vallentuna, miss­tänkt för att ha till­ver­kat skjut­va­pen och sto­ra mäng­der am­mu­ni­tion, över 5000 pa­tro­ner, på en adress i Vallentuna un­der 2016. Där­ef­ter ska han ha för­va­rat och sålt vap­nen. Man­nen ska även ha smugg­lat ut va­pen och am­mu­ni­tion ur lan­det, bland an­nat till Stor­bri­tan­ni­en.

Man­nen ska ha er­känt samt­li­ga gär­ning­ar i för­hör, en­ligt åta­let. Han åta­las på to­talt tio punk­ter bland an­nat för brott mot la­gen om krigs­ma­te­ri­al, grovt va­pen­brott, smugg­ling och för­sök till smugg­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.