Skär­gårds­tra­fik

Mitt i Danderyd - - Nyheter· Norrort -

Vem som helst får in­te kö­ra tu­rer i skär­går­den, för att få gö­ra det­ta mås­te man ha ett re­de­ri med god­kän­da cer­ti­fi­kat och sä­ker­hets­or­ga­ni­sa­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.