Quiz. Vad kan du om det gam­la Stock­holms dju­ris­ka plat­ser?

Mitt i Danderyd - - QUIZ · UTMANING! -

VIL­KET ÅR? 1 Ele­fan­ter­na på Skan­sen loc­ka­de många åskå­da­re un­der de cir­ka 60 åren som de fanns där. Men när flyt­ta­des ele­fan­ter­na, ef­ter stor de­batt? 1. 1984 X. 1988 2. 1992

VIL­KEN PLATS? 6 Här är det upp­vis­ning av po­lishun­dar­na på Po­li­sens dag an­no 1950 som hölls...ja ser du var? 1. Kungs­träd­går­den X. Vasa­par­ken 2. Skan­sen

VIL­KET ÅR? 9 En häst­spår­vagn åker vid Norr­malm­storg, men när slu­ta­de häst­spår­vag­nar­na rul­la i Stock­holm? 1. 1890 X. 1905 2. 1915

VIL­KET DJUR? 8 Speed­way på Ham­mar­by IP 1957 och Ka­par­na står för mot­stån­det, men vad het­te hem­ma­la­get? 1. Hum­lor­na X. Skal­bag­gar­na 2. Ge­ting­ar­na

VIL­KEN GA­TA? 2 Året är 1931 och snö­sväng­en har hjälp av häs­tar på... 1. Svea­vä­gen X. Drott­ning­ga­tan 2. Hant­ver­kar­ga­tan

VAD VI­SA­DES PÅ BION? 5 Svar­ta Kat­ten het­te en av Stock­holms bi­o­gra­fer förr i ti­den. Vad var den känd för att vi­sa un­der 1960-ta­let? 1. Sex­fil­mer X. Im­por­te­ra­de djur­do­ku­men­tä­rer 2. Pi­rat­ko­pi­e­ra­de fil­mer från USA

VIL­KEN PLATS? 10 Här hål­ler en kvin­na upp en ål vid den fly­tan­de fisk­hal­len som 1938 låg vid... 1. Mälar­tor­get X. Norr Mä­lar­strand 2. Ström­ka­jen

VIL­KEN PLATS? 7 Vad är det vi ser här på bil­den från 1913? 1. Ka­val­le­ri­ka­sern X. Slakt­hu­set i Jo­han­nes­hov 2. Drott­ning­holms rid­s­tal­lar

VAR BE­TAR KUNG­ENS FÅR? 3 Här är Kung­ens får på grön­be­te, men var? 1. Gär­det X. Ha­ga­par­ken 2. Sto­ra Skug­gan

VIL­KEN ARE­NA? 4 Här är det hund­kapp­löp­ning på 50-ta­let på... 1. Stock­holms Sta­di­on X. Jo­han­nes­hovs is­sta­di­on 2. Zin­kens­damms IP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.