Na­tur­skö­na Da­lar­na

Da­laWärds­hus Hant­verks­byn ★★★ i Rätt­vik

Mitt i Danderyd - - FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER -

He­la året runt är Da­lar­na en fest för ögat och här bor du mitt i den idyl­lis­ka svens­ka na­turskat­ten och nä­ra Sil­jans vat­ten­spe­gel. Den vack­ra sjön och land­ska­pets dju­pa da­lar och höga berg är den per­fek­ta ku­lis­sen för ett be­sök i den­na vack­ra del av Sve­ri­ge. Du häl­sas väl­kom­men i Hant­verks­byn och här kom­mer du att bo i ho­tell­rum in­red­da i ru­sti­ka tim­mer­stu­gor, som blir en fin bas när du ska ut och upp­le­va mer av Da­lar­na. Ditt bo­en­de lig­ger en­dast 3 kilo­me­ter från Rätt­viks cent­rum, där du fin­ner ett trev­ligt ur­val av bu­ti­ker, re­stau­rang­er och se­värd­he­ter. Be­sök t.ex. Rätt­viks Gam­mel­gård med si­na fä­bod­val­lar och en stor samling av da­lamå­le­ri­er, dala­skåp och folk­dräk­ter – ett gyl­le­ne till­fäl­le om du har lust att upp­le­va li­te mer av de vack­ra svens­ka konst­hant­ver­ken och tra­di­tio­ner­na som finns i Da­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.