VISS­TE DU ATT…

Mitt i Danderyd - - NYHETER · DANDERYD -

Dan­de­ryds kom­mun har star­tat en kam­panj mot våld i nä­ra re­la­tio­ner? Un­der två vec­kor kom­mer af­fi­scher med bud­ska­pet ”Våld är ald­rig O.K.” att sy­nas i Dan­de­ryd. Hjälp finns att få via 08568 910 00 el­ler 08-410 200 40.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.