Andre­as Lönn, 50, Söd­ra Äng­by

Mitt i Danderyd - - NYHETER · DANDERYD -

– Nej, jag har cyk­lat li­ka myc­ket som in­nan. Men nu ef­ter som­ma­ren har det märkts att det är fler ovana cy­klis­ter ute. De cyklar lång­samt el­ler lig­ger mitt i ba­nan, men det är bra att fler cyklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.