In­vig­ning av ny ba­na

Mitt i Danderyd - - NYHETER · NORRORT -

Öpp­ning av nya ba­nan är pla­ne­rad till 10 maj 2022 och med en in­vig­nings­fest i ju­ni 2022, 90 år ef­ter att med­lem­mar­na på Stock­holms Golf­klubb slog de förs­ta sla­gen på Ke­vinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.