Mitt i Danderyd

Så vill unga i Danderyd fixa sin fritid

Fribergagå­rden ska bli ungas centrum

- Anton Kyhlbäck anton.kyhlback@mitti.se

En ny arbetsfilo­sofi på Danderyds kommun och Fribergagå­rden ska hjälpa fler ungdomar stärka sina intressen. Samtidigt har gården fått ett nytt namn – Demo.

DANDERYD

En trevlig plats där det finns många olika saker att göra.

Det vill ungdomarna ha på sin fritidsgår­d. Mitt i träffade några under förra veckans nyinvignin­g av Fribergagå­rden.

Kompisarna Fred Moritz, 13, och Alice Björk, 13, var några av de hundratal ungdomar som var med under invigninge­n av Demo på Fribergagå­rden.

– Det är viktigt att det är en en plats där man både kan hitta på saker, eller bara gå till för att plugga med kompisar, säger Alice Björk.

Ungdomsche­fen på Danderyds kommun, Jonas Jonsson, berättar att invigninge­n inte bara handlar om ett namnbyte.

– Det här är också en nystart av vår arbetsfilo­sofi, vi vill arbeta med ungdomarna­s krafter och potential.

– Om man har ett intresse så ska vi hjälpa till att utveckla det, om man bara vill testa på något så ska vi hjälpa till med det också, säger han.

Fritidsgår­dar lades ned

2019 fick Danderyds kommun kritik när man stängde ungdomsver­ksam-heten på Träffpunkt­en Enebyberg och på Pavven i Djursholm.

Sedan dess har det pågått ett arbete att utveckla verksamhet­en på Fribergagå­rden och den uppsökande ungdomsver­ksamheten av Ungdomskoo­rdinatorer­na.

I fjol nyinvigdes ett nytt gym på Fribergagå­rden, som en del av satsningen som idag presentera­s. Sedan dess har man rustat lokalerna och håller nu på att bygga till två nya studios och en dansbana.

Bra personer

Mitt i träffar fyra kompisar som är laddade inför förändring­arna. Mitt i frågar vad de tycker ska finnas på en fritidsgår­d.

– Mycket aktivitete­r så att man inte bara sitter still hela tiden, säger Samuel Lind, och får medhåll från sina kompisar.

– Jag håller på mycket med musik, så att det finns en studio här och en musikscen är väldigt kul. Det kommer bli bra, säger Miles Martin.

Alla framhåller även att bra personal är viktig, och att det ska finnas många roliga aktivitete­r.

– Som pingisbord, arkadspel, kanske ett fotbollssp­el. Det tror jag många skulle tycka är kul, säger Viggo Silfverstr­and.

Hoppas nå ut

Kultur- och fritidsnäm­ndens ordförande, Robert Nibelius, är övertygad om att man kommer nå fler unga med ”Demo”.

– Nu tänker vi på ett annat sätt än vi gjorde tidigare, men vi måste också visa att vi kan.

Han framhåller att samverkan mellan olika aktörer blir viktigt.

– Vi skapar nu ett större nätverk där vi kan nå fler unga än innan. Den här typen av verksamhet ska vara till för alla, det är helt enkelt vårat mål.

Det är viktigt att det är en en plats där man kan hitta på saker.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? SATSAR. Alla ska kunna stärka sina intressen på Demo, säger Robert Nibelius och Jonas Jonsson.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN SATSAR. Alla ska kunna stärka sina intressen på Demo, säger Robert Nibelius och Jonas Jonsson.
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? HÄNGA. Att det finns platser man kan sitta med sina kompisar och hänga, eller plugga, utan att störas är viktigt på en ungdomsgår­d – tycker Sara Bolander och Carena Smith.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN HÄNGA. Att det finns platser man kan sitta med sina kompisar och hänga, eller plugga, utan att störas är viktigt på en ungdomsgår­d – tycker Sara Bolander och Carena Smith.
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? PERSONAL. Trevlig personal är bland det viktigaste på en ungdomsgår­d, berättar vännerna Alice Björk och Fred Moritz.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN PERSONAL. Trevlig personal är bland det viktigaste på en ungdomsgår­d, berättar vännerna Alice Björk och Fred Moritz.
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? VÄLKOMNAND­E. Att gården är en plats där alla känner sig välkomna är viktigt, tycker Clara och Ida.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN VÄLKOMNAND­E. Att gården är en plats där alla känner sig välkomna är viktigt, tycker Clara och Ida.
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? TAGGADE. Kompisarna Philip Winge, Samuel Lind, Miles Martin och Viggo Silfverstr­and är taggade på allt kul som kan hända på Demo.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN TAGGADE. Kompisarna Philip Winge, Samuel Lind, Miles Martin och Viggo Silfverstr­and är taggade på allt kul som kan hända på Demo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden