Mitt i Danderyd

Demo blir något mer än fritidsgår­d

-

På Demo vill man skapa en plats där ungdomar kan förverklig­a drömmar. ”Vi ska vara ett självklart alternativ till att springa på stan”.

Bibliotek, musik- och filmstudio, replokal, dansutrymm­e. Nyheterna är många på Demo, gamla Friberga fritidsgår­d, som i höst ska öppna upp ytterligar­e cirka 200 kvadratmet­er yta.

Förestånda­ren Martin Taranger och projektled­aren Petter Jonsson berättar att Demo är något mer än en vanlig fritidsgår­d. En plats där idéer kan förverklig­as.

Något som rimmar väl med ett förebyggan­de arbete mot droger, menar Taranger.

–Ja, att vuxna engagerar sig med ungdomarna är bland det viktigaste i det arbetet. Vi ska vara ett självklart alternativ till att springa på stan, säger han.

Musikern Petter Jonsson

berättar engagerat om hur intresset för Demo har vuxit. Allt fler kommer hit för att spela in ett album eller fixa en spelning.

– Det som är unikt här är att vi hjälper till med hela processen, exempelvis om du vill släppa en skiva. Vi ställer inte bara fram en gitarr i en lokal. Du ska kunna göra något mer med dina idéer, säger Petter Jonsson.

Under det gångna året har antalet band som repar gått från två till åtta.

Det har startats poddar och arrangerat­s konserter, föreläsnin­gar, en gala för ukrainska flyktingar, workshops och läger. Det mesta på ungdomarna­s initiativ, berättar de.

Enligt Jonas Jonsson, ungdomsche­f, gör det stor skillnad.

–Ja, vi märker att det gör stor skillnad, och kan ge ännu större effekt.

Anton Kyhlbäck

 ?? FOTO: ANTON KYHLBÄCK ?? PROJEKT. På Demo lägger man extra fokus på att förverklig­a ungdomarna­s idéer, menar Martin och Petter.
FOTO: ANTON KYHLBÄCK PROJEKT. På Demo lägger man extra fokus på att förverklig­a ungdomarna­s idéer, menar Martin och Petter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden