Stå upp för Stock­holm

Danderyds Nyheter - - Stockholm -

Stå upp för Stock­holm är ett pris som de­las ut av Stif­tel­sen för med­bor­ger­ligt mod, Bir­ka­går­den och Di­rekt­press Stock­holm till den som vi­sat med­bor­ger­ligt mod. Pris­sum­man är 15 000 kro­nor.

Vem som helst har fått no­mi­ne­ra en stock­hol­ma­re som har gjort en in­sats för sam­häl­let el­ler si­na med­män­ni­skor un­der 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.