Sand­lop­pa från VW

Danderyds Nyheter - - Motor -

Kon­cep­tet Volks­wa­gen Be­et­le Du­ne vi­sa­des upp på sa­long­en i Detro­it i bör­jan av 2014 och nu har den satts i pro­duk­tion. Cros­so­vern är in­spi­re­rad av de strand­for­don som bygg­des i 1960-ta­lets Ka­li­for­ni­en, ba­se­ra­de på fol­ka­bubb­lor. På Eu­ro­pa­mark­na­den kom­mer Be­et­le Du­ne med tre tur­bo­lad­da­de ben­sin­mo­to­rer på mel­lan 103-217 häst­kraf­ter och två tur­bo­di­es­lar på 109 el­ler 148 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.