PYSSLANDETS BUDORD EN­LIGT

SEI­JA LIND

Danderyds Nyheter - - Norrort -

1 Krång­la in­te till det

Sätt in­te för höga am­bi­tio­ner, det ska kän­nas krav­löst och lust­fyllt.

2 Vå­ga miss­lyc­kas

Om du in­te pro­var en ga­len idé får du ald­rig ve­ta vart det ha­de kun­nat le­da. Of­ta blir sa­ker in­te som det är tänkt från bör­jan, ut­an bätt­re.

3 Håll det bil­ligt

Åte­ran­vänd! En gam­mal kar­tong kan bli en få­gel­holk, glan­si­ga band på in­si­dan av en trö­ja kan fun­ge­ra som lyx­igt pre­sent­snö­re. De fles­ta pys­sel­pro­duk­ter finns dess­utom myc­ket bil­ligt i mat­af­fä­rer och på ebay.

4 Sist men in­te minst, kom ihåg:

det kan ald­rig bli för myc­ket glit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.