To­get­her Acti­ve

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Vad: En ap­pli­ka­tion som ska få fle­ra att trä­na till­sam­mans.

Till: Apples platt­for­mar till en bör­jan, se­na­re vän­tas stöd för Ando­rid. Kost­nad: Gra­tis. Släpps: Kring jul. Ska­pad av: Mi­ca Lang­els, Ma­de­le­i­ne Sand­berg, Se­basti­an Malm­gren Ström­berg och Sa­ra Bal­din som al­la går på Dan­de­ryds gym­na­si­um. Pro­jek­tet är en del av ut­bild­ning­en där ele­ver ska ut­bil­das i att dri­va eg­na fö­re­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.