Max­i­mi­li­an an­för­de Vitt­ras lu­ci­a­tå­ge

Danderyds Nyheter - - Danderyd Nyheter -

Tra­di­tions­en­ligt är det ni­or­na på Vitt­ra Val­len­tu­na som lus­sar för de mind­re bar­nen. I år vann Max­i­mi­li­an Hägg­mark kam­pen om att va­ra lu­cia.

– Det är en ro­lig grej att en kil­le ska va­ra lu­cia. Det känns bra, li­te pir­rigt, sa­de han in­nan fram­trä­dan­det.

Rek­tor Elin Möl­ler be­rät­tar att det är ni­or­na själ­va som rös­tat fram årets lu­cia.

– De har en­ga­ge­rat sig och själ­va kom­mit fram till att en kil­le är lu­cia. Om de bli­vit in­flu­e­ra­de av det som va­rit i me­dia vet jag in­te, men så kan det sä­kert va­ra. Lu­ci­a­fi­ran­det ly­ser upp i mörk­ret och det blir en fin stäm­ning, sä­ger hon.

FOTO: ROLF AN­DERS­SON

LJUS­NING. Max­i­mi­li­an Hägg­mark fick för­tro­en­det att va­ra lu­cia i årets fi­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.