23-åring häk­tad ef­ter stöl­der i Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - Danderyd Nyheter -

En 23-årig man, som miss­tänkts va­ra skyl­dig till grov stöld på fy­ra oli­ka adres­ser i Dan­de­ryd, har be­gärts häk­tad av Stock­holm Ci­tys kam­mar­å­kla­ga­re.

Brot­ten ska ha skett un­der pe­ri­o­den ju­ni och ju­li och den miss­tänk­te har även be­gåtts i Brom­ma, Nac­ka och Ty­resö.

Den miss­tänk­te per­so­nen fö­re­kom­mer se­dan ti­di­ga­re med fle­ra punk­ter i be­last­nings­re­gist­ret för lik­nan­de brott och nar­ko­ti­kabrott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.