I stäl­let för re­serv­hjul

Danderyds Nyheter - - Stockholm -

Carr-E kal­las en platt och fyr­hju­lig ma­nick som Ford ta­git fram. Tan­ken är att den ska för­va­ras i bi­lens re­serv­hjuls­ut­rym­me och ploc­kas fram för att trans­por­te­ra per­so­ner el­ler fö­re­mål som väger upp till 120 ki­lo. Bat­te­ri­er­na ger upp till 22 kilo­me­ters räck­vidd. GPS och ult­raljudsen­so­rer hjäl­per till att hit­ta vägen samt att und­vi­ka hin­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.