Folk be­ta­lar så myc­ket för så li­te

Danderyds Nyheter - - Hemma -

Bru­kar bli så när man skuld­sät­ter sig för res­ten av li­vet och mås­te bo där det är dy­rast att le­va i he­la lan­det. Per­son­li­gen räc­ker det för mig att kö­ra bil i sta­den val­fri dag för att få en upp­le­vel­se. Gar­var gott höst och vin­ter­kväl­lar åt det sans­lö­sa dår­skap som på­går i vår un­der­di­men­sio­ne­ra­de stad. Folk be­ta­lar så myc­ket för så li­te och är re­do att upp­off­ra sig för vad egent­li­gen? Sig­na­tu­ren Sas­ton kom­men­te­rar ar­ti­keln ”Stock­hol­ma­re lan­dets mest stres­sa­de”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.