Mitt i Danderyd

Carl Hofman-Bang om tre favoriter

-

VillaLänna på German i a vägen 21 ä rett avd e allra första husen som byggdes i villastade­n år 1889. Den, är liksom sina systerhus, ritad av Erik Lund rot h, anställd vid Djursholms AB. Huset ä rutfört is åkallad” stick-s tyle ”, med direkta influenser f råndåtida amerikansk­a förebilder, som Djursholms grundare Henrik Palme tagit in tryckavund e renresa till USA 1888. Dagens ägare, S verk er och Ulla W i klund, köpte villan 1973 och har lagt ner mycket storenergi och varsamhet i renovering­en av huset till dess urs r ung s skick.

Villa Högtorp på Lokevägen 2A är ritad 1896 av Ernst Stenhammar, mest känd för Vinterträd­gården i Grand Hôtel Royal i Stockholm. Villan Byggdes för greve Carl Oscar Kalling, en av mina bästa vänners farfars far. Han kallades för ”den cyklande greven”, eftersom han varje dag tog sin cykel till Sveavägens station, där han tog tåget in till sin arbetsplat­s i Stockholm. Cykeln hängdes på en speciell krok inne i vagnen och togs ner vid slutstatio­nen. Villa Högtorp har sedan bebotts av familjen Thimmig i fyra generation­er.

VillaMitta­g-Leffler påAuraväge­n19 blev klar i sin första version 1891, ritad av Rudolf Ar bor e li u s. Senare byggdes villan om totalt underledni­ng av Ferdinand Bo berg till det utseende den har idag. Min farfar och farmor bodde granne med detta hus o på 1930- talet. Min farmors syster H ild a Andersson blev anställda v Gösta Mitt agLe f fler 1899 som hans privatsekr­eterare och senare även bokhållare. Min pappamålad­e ettpårträt­tav henne, vilket i daghänger på väggeni Göstas gamla arbetsrum. Villan har fungerat som centerför Mitt ag-Le f fler s Matematisk­a Institutse­dan 1969 och tarvar je åre motstudent­er f rånhela världen.

 ??  ??
 ??  ?? HUSESYN. Carl Hofman-Bang har koll som få andra på Djursholms bebyggelse. Här står han utanför Villa Pendelton som byggdes 1895 och är granne med Villa Mittag-Leffler, ett av de husen som han omnämner i sin bok.
HUSESYN. Carl Hofman-Bang har koll som få andra på Djursholms bebyggelse. Här står han utanför Villa Pendelton som byggdes 1895 och är granne med Villa Mittag-Leffler, ett av de husen som han omnämner i sin bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden